Plantering

Plantering är en sak. Återväxt en annan. Bara för att du låtit plantera si många plantor, är det inte säkert att du kan räkna med så många träd. Osäkerheten beror ofta på vem som utför tjänsten. Om du anlitar oss ansvarar vi inte bara för planteringen, vi håller också koll på återväxten.

Vi ser till att du får rätt typ av plantor, med rätt härkomst (proveniens); att marken bereds om så behövs; att planteringen anpassas till ståndort och viltbestånd; att snytbaggar hålls borta och att planteringen görs vid rätt tidpunkt. Vi kontrollerar återväxten och gör nödvändiga kompletteringar om så behövs. Vi kan dessutom garantera plantor av hög kvalitet till bra pris eftersom vi står fria att köpa av den som ger bäst villkor.

Plantering – rätt utförd – höjer värdet på din fastighet tämligen omgående och försäkrar dig om god avkastning på sikt.

Låter det här intressant?

När du blir skogsförvaltningskund hos oss skräddarsyr vi skogsskötseln och den ekonomiska planeringen utifrån dig. Vi tar hand om hela kedjan – plantering och återväxtkontroll är en självklar del i det.

Fyll i dina kontaktuppgifter här för att få veta mer om vår skogsförvaltning!

Förvaltningsfördelar

  • Bättre effektivitet
  • Bättre kontroll på återväxten
  • Rätt planta till rätt pris
  • Rätt planta för din fastighet