Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Lettland

I Lettland består mer än halva skogsarealen av Skogssällskapets mark av björkbestånd.

I Lettland består mer än halva skogsarealen av Skogssällskapets mark av björkbestånd.

Skogssällskapet har ägt och förvaltat skog i Lettland sedan 2003. Skogssällskapet äger i nuläget 12 000 ha mark i Lettland.

Mer än halva skogsarealen och volymen utgörs av björkbestånd. I Lettland är björken ett utmärkt trädslag för landskapet och avkastningen. Den lettiska fanér-industrin expanderar och fint björktimmer är en mycket eftertraktad råvara.


Kontaktperson för Skogssällskapets egna skogar i Lettland:

Mats Magnusson

060-64 14 64

mats.magnusson@skogssallskapet.se

Mats Magnusson