Lettland

I Lettland består mer än halva skogsarealen av Skogssällskapets mark av björkbestånd.

I Lettland består mer än halva skogsarealen av Skogssällskapets mark av björkbestånd.

Skogssällskapet har ägt och förvaltat skog i Lettland sedan 2003. Skogssällskapet äger i nuläget 13 000 ha mark i Lettland.

Skogsmarksarealen uppgår i nuläget till ca 10 000 ha med en genomsnittlig stående volym om ca 100 m3sk/ha.

Efter Sovjetunionens fall minskade behovet av jordbruks- och betesmark kraftigt i Lettland, och stora arealer planterades med skog under 2000-talet. En stor andel av skogsmarksarealen som Skogssällskapet äger i den östra delen av landet är planterad på just sådan mark. Tillväxten på dessa marker är väldigt god och gynnsam för produktion av främst gran och björk.

Idag utgörs halva vår skogsareal och volym av björkbestånd. I Lettland är björken ett utmärkt trädslag för landskapet och avkastningen. Den lettiska fanér-industrin expanderar och fint björktimmer är en mycket eftertraktad råvara.

Skogssällskapets lettiska innehav är FSC-certifierat sedan 2010.

Kontaktperson för Skogssällskapets egna skogar i Lettland:

Harald Nylinder

021-182460

harald.nylinder@skogssallskapet.se

Harald Nylinder