Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Värdering

En korrekt och aktuell värdering är en grund­förutsättning vid försäljning, generations­växling, intrångssituationer och belåning. Den avgör prisnivå, skatter och hur mycket man kan låna med skogen som säkerhet.

Eftersom marknadsvärdet på skog det senaste decenniet stigit med upp till 50 %, är de flesta gamla värderingar missvisande. Och eftersom prisnivån varierar stort i landet, kräver alla nya värderingar god lokal marknadskännedom.

Känner varenda kotte

God marknadskännedom är en av Skogssällskapets främsta grenar. Vi har ett brett kontaktnät av skog- och virkesuppköpare runt om i landet och våra fastighetskonsulter som dagligen arbetar med skogsfastighetsmarknaden och följer den lokala prisbildningen ger en välgrundad och pålitlig bedömning av värdet. All värdering bygger på bedömningar, men som kund hos oss blir din ajourhållna skogsbruksplan det faktaunderlag för framtida avkastning som tillsammans med försäljningsstatistik och marknadsanalys gör skillnad mellan gissning och kunskap.

Förvaltningsfördelar

  • Detaljkännedom om fastigheten
  • Lokal marknadskännedom
  • Riksomfattande kontaktnät