Avslutat projekt

Naturen som arena för integration

Allemansrätten är en viktig pusselbit för oss att uppleva den svenska naturen. Vi plockar bär och svamp, vandrar, paddlar och fiskar samtidigt som kroppen mår bra både fysiskt och psykiskt. Många svenskar tar allemansrätten för given men för de flesta nyanlända med annan kulturell bakgrund är den ett nytt fenomen.

Integration

Foto: Anders Larsson

I det här projektet informerar vi på ett pedagogiskt sätt, genom utövande av aktivt friluftsliv,  om våra rättigheter och skyldigheter samtidigt som nyanlända introduceras i den svenska naturen och integreras i samhället. Projektet bygger broar inte bara mellan nyanlända och svenskar utan också mellan nyanlända och nyanlända.

För många nyanlända är skogen förknippat med otrygghet som minor, våldtäkter och farliga djur. I projektet lär vi känna de vanligaste djuren man kan stöta på i den svenska naturen. Vi pratar även om vilka djur och växter man ska vara försiktig med. För vissa målgrupper kan en kort skogspromenad med fika vara ett stort steg. Det viktigaste är att mötet med naturen är positivt, lättsamt och glädjefullt.

Skogsdagarna förläggs till ett närbeläget friluftsområde dit det är lätt för deltagarna att sedan på egen hand ta sig, gärna till fots med cykel eller allmänna kommunikationsmedel.

Projektet är en fortsättning på ”Skogsvana och allemansrätt på nysvenska” som fick ett gott och mycket behövligt mottagande hos samtliga deltagare och medverkande kommuner. I projektet skapas främst förståelse och respekt för naturen och allemansrätten, parallellt med detta rotas även ett intresse för naturen vilket i sin tur leder till en känsla av större ansvar att ta tillvara densamma.

Ämne: Kommunikation & kunskapsspridning
Startår: 2017

Anders Larsson

Naturvägledare

Utomhuspedagogik

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.