Rapportering

Norrsken på natthimmel

För att projektresultat ska nå ut till avnämare och kunna göra skillnad i praktiken krävs en aktiv och ända­måls­enlig kommunikation. Skogssäll­skapet värderar kommunik­ations­insatser högt och ser kommunika­tionen som en integrerad del av projekt­arbetet.

Årsrapport

Du som är projektansvarig för ett beviljat projekt ska lämna in en årlig rapport där du beskriver hur projektet framskrider och vilka resultat som kommit fram samt eventuella ändringar i projektet. Om projektet inte ändrats beskriver du enbart hur projektet följer tidplanen och vilka resultat som uppnåtts. Observera att större avvikelser ska godkännas av anslagsansvarig på Skogssällskapet innan de genomförs.

Rapporter ska lämnas enligt den överenskommelse som slutits i avtalet mellan parterna och anpassas till projektets art och omfattning. Du kan själv se vilka rapporterings­datum som gäller för just det projekt som du är ansvarig för genom att logga in i anslagssystemet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slutrapport

Slutrapporten ska lämnas in senast den dag som står angivet i avtalet. Det är viktigt att du respekterar sista dag för inlämning av slutrapporten. Om du inte lämnar in slutrapporten i tid riskerar du att spärras från att söka pengar från Stiftelsen Skogssäll­skapet igen. Vill du förlänga projektet och/eller få uppskov på sista slut­rapporterings­dag måste du göra en skriftlig ansökan till anslagsansvarig på Skogssällskapet. Läs mer om förlängning av pågående projekt här.

Lämna in rapporter

Års- och slutrapporter skrivs och lämnas in via stiftelsens anslagssystem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..