Rutiner och förberedelser vid risk för brand

Skogsbrand

De senaste veckorna har brandrisken varit hög i stora delar av landet. Att ha rutiner på plats ger bättre förutsättningar för ett snabbt och effektivt släckningsarbete, om olyckan skulle vara framme.

Här är tre tips till dig som skogsägare:

  • Upprätta listor över personer och tekniska resurser som finns att tillgå om elden är lös. Det kan till exempel handla om arrendatorer som kan ställa sina gödseltunnor till förfogande för vattentransport, eller personer som kan vara behjälpliga med efterbevakning.
  • Se till att det finns kartor där räddningstjänsten enkelt kan se var det finns vatten att hämta.
  • Kontrollera din försäkring, så att du har ett bra brandskydd. En bra försäkring täcker även efterbevakningskostnaderna.

Hör av dig till din lokala skogsförvaltare om du har frågor eller vill ha stöd och hjälp med förberedelserna.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.