Seminarium om naturvårdande skötsel

Onsdag 2 september anordnade Skogssällskapet ett frukostseminarium online om naturvårdande skötsel, tillsammans med forskaren Line Djupström på Skogforsk. Här kan du seminariet i efterhand.

Möjligheterna för att utföra naturvårdande skötselåtgärder i våra skogar är stora, men många känner inte till vilken potential som finns och hur man ska gå tillväga. Dessutom ställer certifieringen också krav på att skogsägare ska utföra skötselåtgärder i de bestånd som är NS-klassade (en målklass som står för Naturvård Skötsel).

Under det här seminariet berättar Line Djupström, Fil. Dr. inom naturvårdsbiologi på Skogforsk, om några övergripande slutsatser om attityder och generella trender kopplat till naturvårdande skötsel. Vi får också följa med Line ut i skogen till Skogssällskapets egen fastighet Bredvik utanför Norrtälje. Där delar Line med sig av några grundläggande tips och råd kring naturvårdande skötsel och vilka värden som kan förstärkas och skapas.

Vi gör också nedslag hos tre av Skogssällskapets skogsförvaltare ute i landet och lyssnar på deras erfarenheter och tips. Robert Karlsson berättar om ett projekt i västra Götaland, Gustav af Wåhlberg går igenom ett exempel från Östergötland och så gör vi ett nedslag uppe i Västerbotten hos förvaltaren David Israelsson.

Seminariet sändes live 2 september 2020.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.