Krönika

Virkeskrönika: Inga träd växer till himlen, det gäller även virkespriserna

Oscar Fornander, nytillträdd virkeschef på Skogssällskapet, skriver om det aktuella läget på virkesmarknaden.

Det blir allt tydligare att världsekonomin bromsar in när den höga inflationen och de stigande räntorna urholkar hushållens köpkraft. Byggandet minskar kraftigt och det rapporteras dagligen om varsel och konkurser i en krisande byggbransch. När vi handlar allt mindre och färre varor skickas över världen minskar också behovet av kartong och förpackningar och när byggandet tvärnitar sjunker efterfrågan på brädor, plank och papper till cementsäckar.

Pappersindustrin upplever sjunkande efterfrågan på sina produkter och läget står i stark kontrast till de senaste årens omättliga behov av trävaror och höga priser på både papper och plank. Således en besvärlig marknadssituation för skogsindustrin och på virkesmarknaden märks detta… inte alls. Nåja, i Finland och i Baltikum har virkespriserna sjunkit under sommaren men i Sverige är bilden fortfarande en annan. Hur kommer det sig?

Normalt sett följer prisutvecklingen på timmer samma upp- och nedgångar som på sågade trävaror men med viss eftersläpning både uppåt och nedåt. Det som skett under året är i stället att priserna på exempelvis pappersmassa och trävaror sjunkit medan priserna på både timmer och massaved har fortsatt uppåt. Sambandet, som vi brukar kunna luta oss emot för att analysera vart virkespriserna är på väg, är brutet.

Förklaringen till utvecklingen kan göras lång och invecklad men om jag i stället väljer den enkla vägen så beror det på att efterfrågan på skogens produkter fortfarande är större än utbudet. I andra delar av Europa och Nordamerika har både sågverk och massaindustrier genomfört omfattande produktionsstopp, men svensk skogsindustri har tack vare den svaga kronkursen haft en relativt gynnsam situation med kostnader i svenska kronor och intäkter i euro eller dollar.

Inom energisektorn har välfyllda gaslager och vattenmagasin, i kombination med stabil drift i franska kärnkraftverk under sommaren, gjort att trädbränslen inte eldats för att producera el i samma omfattning som under sommaren 2022. Lagren ekar därför inte lika tomma inför kommande vinter som i fjol men värmeverkens intresse för trädbränslet kvarstår, vilket håller upp nivån på massavedspriserna.

Inga träd växer till himlen heter det och det gäller förstås även virkespriserna. Mot bakgrund av marknadsläget är det sannolikt att prisökningarna på virket avstannar men även om priserna skulle falla tillbaka finns goda skäl för skogsägare att vara optimistiska. Skogsindustrins investeringsvilja är god både i Sverige och på andra håll runt Östersjön vilket säkerhetsställer en hög efterfrågan
på skogens produkter även på lång sikt.

Oscar Fornander

Virkeschef

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.