Skogsindex: Köpläge för skogsfastigheter

Vinterskog. Foto: iStock

I Skogssällskapets Skogsindex divideras marknadspriset för skogsfastigheter med avkastningsvärdet från virket, vilket ger en kvot som kan användas för att jämföra utvecklingen över tid. Just nu ligger Skogsindex på historiska låga nivåer. Foto: iStock

Priserna på skogsfastigheter har mattats av samtidigt som virkespriserna fortsätter att stiga. Sammantaget gör det här att Skogsindex* är rekordlågt och att den som går i köptankar har anledning att hålla ögonen öppna. Det berättar Skogssällskapets fastighets­expert, Ulrik Abelson.

Ulrik Abelson, fastighetskonsult i Linköping. Foto: Jonny Flink

Ulrik Abelson

Senaste Skogsindex, som publicerades i våras, visade att prisökningstakten på skogsfastigheter höll på att mattas av. Nu, ett halvår senare, är detta en bild som bekräftats. Priserna har börjat dippa och det är generellt sett en något trögare fastighetsmarknad berättar Ulrik Abelson, fastighetsexpert på Skogssällskapet.

– Det tar längre tid för köparna att bestämma sig och bankerna vill räkna en extra gång om det är lån inblandat. Det varierar givetvis mellan objekt, men sammantaget kan vi konstatera att det har vänt till att vara köparens marknad nu. När priserna väl pressas nedåt så tenderar de att fortsätta så ett tag. Skogsmarks­priserna är dock överlag på fortsatt höga nivåer och attraktiva, rena skogsfastig­heter finner ofta en köpare till höga nivåer, säger han.

Rekordpriser på virket

Parallellt har virkespriserna fortsatt att stiga sedan i våras och ligger nu på nya rekordnivåer. Det gäller alla sortiment; såväl timmer som massaved och bränsleved.

– Vi ser historiskt höga prisnivåer på skogsråvaran nu. Det beror dels på bestående effekter av att det har försvunnit volymer från Ryssland. Sedan har sågverken en hög produktion och vi ser en stark konkurrens på massavedssidan generellt i kombination med allmänt låga lager på rundvirke nu, säger
Ulrik Abelson.

En annan faktor som påverkar virkes­marknaden är den svenska kronans svaga värde.

– Stora volymer trävaror och cellulosa­produkter går på export, och där har Sverige i dagsläget en valutafördel som har en viss påverkan.

Lägsta nivån på årtioenden

Den sammantagna bilden med höga virkespriser och avmattade fastighetspriser gör att Skogsindex fortsätter att vika nedåt.

– Skogsindex har minskat rejält på bred front i hela Sverige just nu. Det är rekordlåga nivåer och för Mellannorrland visar Skogindex för september 1,0, vilket innebär att man kan köpa en skogsfastighet till avkastningsvärdet för virket. Detta är en tydlig köpsignal, det var årtionden sedan det var så. Vanligen är marknaden för skogsfastigheter lite trögrörlig, så för den som går i köptankar är det ett bra köpläge nu, säger Ulrik Abelson.

Hur marknaden kommer att utvecklas den närmaste tiden är svårt att sia om. Många bedömer att virkesmarknaden kommer vara stark under början av 2024 och huvudscenariot för skogsmarkpriserna är att de går svag neråt eller planar ut.

Osäkerheten är dock större än vanligt till följd av inflationen och konjunkturen. Många ställer sig frågan: vart är vi på väg i det stora hela? Ränteläget, där Riksbanken den 23:e november valde att låta styrräntan vara oförändrad har troligen en gynnsam effekt.

– Förhoppningsvis kan detta vara inledningen på att räntorna toppar och så småningom viker neråt. Detta är i grunden en positiv signal för konjunkturen och fastighetsmarknaden, avslutar Ulrik Abelson.

Text: Malin Letser

Skogsindex för olika delar av landet hösten 2023 (vårens siffror inom parentes):

Skriv tabellbeskrivning här

Geografi

Marknadspris

Avkastningsvärde

Skogsindex

Sydsverige

157 170 kr/ha (162 240)

135 770 kr/ha (113 170)

1,16 (1,43)

Västsverige

137 600 kr/ha (142 760)

127 950 kr/ha (108 220)

1,08 (1,32)

Uppland

120 240 kr/ha (125 250)

87 425 kr/ha (78 170)

1,38 (1,60)

Mellannorrland

61 600 kr/ha (65 800)

61 885 kr/ha (58 300)

1,00 (1,13)

Norrbotten

36 000 kr/ha (37 920)

33 410 kr/ha (33 410)

1,08 (1,13)

*Det här är Skogsindex

Skogssällskapets index bygger på aktuell prisrapportering från hela landet. Genom att dividera marknadspris för en skogsfastighet med avkastningsvärdet för virket får man en kvot som kan användas i jämförelse med andra fastigheter. Låg kvot innebär att du får mycket skog för pengarna, hög kvot betyder att du betalar för annat än virke (närhet till storstad, bra jakt, exploateringsmöjligheter etcetera).

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.