Skogsindex: Viss optimism på marknaden

Ulrik Abelson, fastighetsspecialist på Skogssällskapet. Foto: Fredrik Bankler

"Det är ett urstarkt köpläge. Är man som köpare aktiv nu kan man hitta köpvärda fastigheter då skogsmarkspriserna är låga", säger Ulrik Abelson, fastighetsspecialist på Skogssällskapet. Foto: Fredrik Bankler

Marknaden för skogsfastigheter är fortsatt svag medan virkespriserna fortsätter stiga. Totalt ger det här ett rekordlågt skogsindex* och ett starkt köpläge. Det berättar Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson.

Redan i höstas var trenden tydlig: priserna på skogsfastigheter började dippa och marknaden gick trögt. Statistik från slutet av fjolåret och början av året visar på samma tendenser. Det berättar Ulrik Abelson som är fastighetsexpert på Skogssällskapet.

– Vissa fastigheter och områden går bättre, medan det i andra områden och för enstaka objekt ibland är stendött, så det är en lite spretig bild. Men sammantaget är marknaden seg och priserna något backande. Samtidigt finns det tecken på en återhämtning med nyligen gjorda fastighetsaffärer på vårkanten. Det finns också en förväntan på att fastighetspriserna nu har bottnat och borde vända uppåt. Frågan är bara när vändningen kommer; nu i vår, senare under 2024 eller först 2025?

Marknad på ny, lägre nivå

Ulrik Abelson berättar att säljare har fått anpassa sig efter en marknad som har satt sig på en ny, lägre nivå och där köpare och lånegivande banker är mer noggranna.

– Vid lånefinansiering har banken kollat kassaflöde och förutsättningar både en och två gånger. I andra fall ska köpare få loss kapital från andra affärer. Det här är två exempel som gör att försäljningsprocessen går långsammare, berättar han och tillägger att den långdragna vintern, med en sen vår också har bidragit till att marknaden ännu inte startat upp riktigt.

– Med den sena våren har det varit svårt att komma ut och fota och lägga ut fastigheter för mäklarna. Det har bidragit till förseningar i marknadsföring och försäljning.

Fortsatt stigande virkespriser

Även vad det gäller utvecklingen av marknaden för virke är trenden densamma som i höstas: priserna har fortsatt stiga på i stort sett alla sortiment och i princip över hela landet.

– Framför allt i södra Sverige har timmerpriserna dragit i väg, och många sågverk har haft små råvarulager. Delvis beror bristen på att skogsägare har kämpat med barkborrar och tvingats avverka hårt ett tag. Det har tärt en del på slutaverkningsmöjligheterna för många skogsägare, säger han.

En grundläggande förklaring till den heta virkesmarknanden är att råvaruflödet i Östersjöregionen har påverkats av kriget i Ukraina.

– Det kommer inget virke från Ryssland vilket har bidragit till mindre råvara på marknaden.

Urstarkt köpläge

Blickar vi framåt finns det ändå anledning till viss optimism, framför allt när det gäller fastighetsmarknaden. Bankerna gör prognoser om att räntorna långsamt ska gå neråt.

– Man ser också att köparna verkar komma tillbaka, de är lite mer intresserade nu när marknaden har satt sig på en lite lägre nivå. Köparna ser också att det är goda virkespriser. Fastigheter med lagom mycket slutavverkning är attraktiva.

De som är svårare att sälja är fastigheter med mycket ungskog och svagt kassaflöde – där kan det vara svårare att hitta köpare. Men kan man som köpare hantera likviditeten, så kan dessa fastigheter vara bra investeringar över tid. För den som går i köptankar menar Ulrik Abelson att läget är väldigt bra nu: Skogsindex faller på alla platser och är på rekordlåga nivåer.

– Det är ett urstarkt köpläge. Är man som köpare aktiv nu kan man hitta köpvärda fastigheter då skogsmarkspriserna är låga, säger han och tillägger:

– Man ska naturligtvis alltid utvärdera den fastighet man ska köpa: hur ser det ut med kassaflödet? Hur är skogstillståndet, vad kan avverkas, hur är den långsiktiga tillväxten och boniteten? Det är viktigt att vara noggrann, säger han.

Text: Malin Letser

Skogsindex våren 2024 för olika delar av landet (höstens siffror inom parentes):

Geografi

Marknadspris

Avkastningsvärde

Skogsindex

Sydsverige

150 410 kr/ha (157 170)

146 020 kr/ha (135 770)

1,03 (1,16)

Västsverige

135 880 kr/ha (137 600)

136 470 kr/ha (127 950)

1,00 (1,08)

Uppland

115 230 kr/ha (120 240)

95 070 kr/ha (87 425)

1,21 (1,38)

Mellannorrland

58 800 kr/ha (61 600)

59 500 kr/ha (58 300)

0,99 (1,06)

Norrbotten

35 040 kr/ha (36 000)

37 590 kr/ha (33 410)

0,93 (1,08)

*Det här är Skogsindex

Skogssällskapets index bygger på aktuell prisrapportering från hela landet. Genom att dividera marknadspris för en skogsfastighet med avkastningsvärdet för virket får man en kvot som kan användas i jämförelse med andra fastigheter. Låg kvot innebär att du får mycket skog för pengarna, hög kvot betyder att du betalar för annat än virke (närhet till storstad, bra jakt, exploateringsmöjligheter etcetera).

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.