Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Skogsstrategi®

Vår skogsstrategi sätter dig som kund, och dina mål, i centrum. Med en skogsstrategi kan du vara säker på att din skog växer mot dina mål.

Skogssällskapets skogsstrategi utgår från vad du vill få ut av ditt skogsägande. Vilka mål har du? Trygghet för barnen, pensionssparande, en stadig inkomst, upplevelser eller avkoppling? Eller kanske alltsammans i en klokt avvägd mix? Det är dina mål som avgör hur skogen ska skötas – inte tvärtom.

Med dina mål som grund analyserar vi din fastighet och skräddarsyr en strategi som ger dig maximalt utbyte av ditt skogsägande. Mer än du kanske trott var möjligt.

Överblick och budgetunderlag

Med en skogsstrategi blir det tydligt vilka konsekvenser olika alternativ får – om du väljer att avverka nu, eller väntar, om du ställer om till hyggesfritt eller fortsätter som du gjort tidigare. Du får ett budgetunderlag som du kan ta med till banken som visar planerade intäkter och kostnader för många år framåt.

En egen skötselplan för fastigheten

När du formulerat dina mål för fastigheten – antingen på egen hand eller med hjälp av vår tjänst målanalys – går vi vidare och analyserar det aktuella skogstillståndet utifrån dina mål. Det ger en objektiv grund för hur din skog kan skötas för att du ska nå dit du vill. I handen får du en unik skötselplan för just din fastighet. 

Offentliga skogsägare

För offentliga skogsägare kan skogsstrategin göra kommunikationen med allmänheten enklare. Skogsstrategin ger en bild av hur skogen som nu avverkas är tänkt att se ut om tjugo år. I det tätortsnära skogsbruket visar skogsstrategin att det finns en långsiktig plan, och goda skäl till att genomföra åtgärden.

Förvaltningsfördelar

  • Konkret, målanpassad handlingsplan.
  • Åtgärdsförslag för alla bestånd för 10 år framåt.
  • Underlag för olika, alternativa vägval.
  • Underlag för skatteplanering och investeringar.
  • Underlag för generationsskifte, tillköp eller försäljning.
  • Koll på kassaflödet i närtid och på längre sikt.
  • Trygghet och långsiktighet i ägandet, anpassat efter dina mål.