Skogsskötsel

Vi skräddarsyr skötseln av din skog, och ser sen till att åtgärderna utförs av våra duktiga entreprenörer.

Det är dina mål som ska avgöra hur skogen ska skötas – och hur mycket som ska avverkas. Vi har ingen industri som behöver virke. Därför menar vi också allvar när vi säger att vi förvaltar din skog utifrån dina mål, och inte utifrån industrins försörjningsbehov.

Entreprenören omsätter mål till praktik

Ute i skogen använder vi de bästa entreprenörerna, som vet vad det innebär att omsätta ägarens mål till praktisk skogsskötsel. Vi ser hela tiden till att våra entreprenörer använder den senaste och mest effektiva utrustningen, både gällande maskiner och andra digitala verktyg. Genom vår forskningsfinansiering ser vi hela tiden till att ny kunskap om skogsbruk utvecklas och sprids. Det blir till nytta både för vår personal, våra entreprenörer och dig som skogsägare.

Förvaltningsfördelar

  • Hög kvalitet på entreprenörer, med vana att omsätta mål till praktik.
  • Långsiktiga relationer med våra entreprenörer gör att de lär känna din fastighet och dina mål.