Naturvårdsavtal för sociala värden

Från 1 januari 2015 kan skogsägare teckna naturvårdsavtal med staten för att skydda områden med höga sociala värden.

Målsättningen för 2015 är att ett tjugotal områden ska skyddas. Skogsstyrelsen kommer att prioritera skogar där föryngringsavverkning är nästa åtgärd, och där avverkning skulle spoliera viktiga värden för rekreationen.

– Som markägare kan man tänka, att områden som är välbesökta och ligger nära slutavverkning kan vara intressanta för naturvårdsavtal. Ta kontakt med kommunen eller Skogsstyrelsen om du vill lämna in en ansökan, säger Dan Rydberg, Skogsstyrelsen.

Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal mellan markägaren och staten och tecknas genom Skogsstyrelsen, länsstyrelser eller kommuner. Avtalet ger markägare ersättning för att bevara skogar med höga naturvärden och, från årsskiftet 2014/2015, också för områden med höga sociala värden.

De skogstyper Skogsstyrelsen pekar ut som särskilt intressanta för sociala värden är skogarna närmast skolor, friluftsanläggningar, tätorter och fritidshusområden, liksom mer allmänt nyttjade skogar.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.