Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Hållbarhetsredovisning

Här kan du läsa Skogssällskapets hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2021.

Skogssällskapets hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2021

Denna hållbarhets­redovisning omfattar verksamhet som bedrivs inom Stiftelsen Skogssällskapet och dess helägda bolag i Sverige under verksamhets­året 1 januari till 31 december 2021. I redovis­ningen ingår också i vissa delar verksamhet som bedrivs hos våra förvaltningskunder, det vill säga på mark som inte ägs av Skogssällskapet. Detta framgår i detalj i respektive avsnitt. Redovisning­en är framtagen i enlighet med GRI Standard 2016, Core Option.

Har du frågor? Kontakta:

Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet. Foto: Ulrika Lagerlöf

Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef

08-789 89 62

karin.fallman@skogssallskapet.se