Gå till innehåll

Virke & produktion

Skogssällskapet har inga ägarintressen i sågverk eller industri. Vår fristående roll gör att vi, och du som är kund hos oss, har samma intresse: Att få så bra betalt för virket som möjligt.

Vi gör varje år hundratals affärer med olika sågverk, massabruk och värmeverk. Totalt har vi över 100 olika industrikunder att välja mellan. Det ger oss möjlighet att få ut maximalt av marknaden. Vår marknad sträcker sig dessutom runt hela Östersjön. Vi har verksamhet och väl utbyggda nätverk både i Finland och i hela Baltikum.

Målen avgör skötseln – inte tvärtom

Det är dina mål som styr hur din skog ska skötas – och hur mycket som ska avverkas. Vi har ingen industri som behöver virke. Därför menar vi också allvar när vi säger att vi förvaltar din skog utifrån dina mål, och inte utifrån industrins försörjningsbehov.

Skogsbrukscertifiering är ett frivilligt åtagande som bidrar till högre naturvärden och är en allt viktigare förutsättning för försäljning av virke. Som helhetskund hos Skogssällskapet får du hjälp med hela processen – från analys till uppföljning.

Entreprenören omsätter mål till praktik

Ute i skogen använder vi de bästa entreprenörerna, som vet vad det innebär att omsätta ägarens mål till praktisk skogsskötsel. Vi ser hela tiden till att våra entreprenörer använder den senaste och mest effektiva utrustningen, både gällande maskiner och andra digitala verktyg. Genom vår forskningsfinansiering ser vi hela tiden till att ny kunskap om skogsbruk utvecklas och sprids. Det blir till nytta både för vår personal, våra entreprenörer och dig som skogsägare.

Förvaltningsfördelar

  • Bättre pris genom stort antal köpare – både i Sverige och utomlands.
  • Avverkning utifrån dina mål – inte industrins försörjningsbehov.
  • Hög kvalitet på entreprenörer, med vana att omsätta mål till praktik.
  • Långsiktiga relationer med våra entreprenörer gör att de lär känna din fastighet och dina mål.

Dela

Erik Risby, skogsförvaltare i Östersund.

Marknadens enda större fristående aktör

"På sätt och vis har jag ett lätt jobb. Eftersom Skogssällskapet inte har en egen virkesindustri att ta hänsyn till kan jag utgå helt och hållet från markägarens mål, hur skogen ser ut och hur den bör skötas. Jag kan löpande stämma av med vår professionella virkesorganisation och se vilka virkesaffärer inom såg, massa/papper och energi som är mest lönsamma för mina uppdragsgivare. Jag är inte ens bunden till Sverige. Är affärsmöjligheterna bättre utomlands så utnyttjar vi det!"

Erik Risby, skogsförvaltare i Östersund.