Härrydaskogen

Härrydaskogen.

Härrydaskogen. Foto: Thomas Lindström

Möjligheterna till naturupplevelser är stora i Härryda kommun.  På eller i närheten av våra fastigheter i Härryda finns både motionsområden, vandringsleder, strövområden och naturreservat.

Kortfakta om fastigheten

Skog

Härrydaskogen är uppdelad på tre skiften, Smedstorp i Hällingsjö, Lilla Bugärde i Hindås och Högäset som ligger nordväst om Hindås. De olika skiftena har olika skogliga förutsättningar och markerna i Smedstorp är generellt lite magrare än på de andra skiftena. Åldersmässigt finns en tyngdpunkt åt medelålders skog.

Naturvärden

På Smedstorp och Lilla Bugärde är naturvärdena framförallt knutna till äldre barrsumpskogar medan de på Högäset är mer knutna till lövskogarna kring den gamla gårdsenheten. Både på Smedstorp och på Högäset finns också anlagda våtmarksområden. Lilla Bugärde gränsar till Klippans naturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med orörd gammal barrskog. Här kan man få förståelse för hur ett barkborreangrepp kan utveckla sig i orörd natur.

För besökaren

Högäset är Härrydaskogens smultronställe. Här finns en parkering där du som besökare kan ställa bilen. Från parkeringen kan man sedan vandra på flertalet stigar och vägar, eller om man bara vill promenera rakt ut i skogen. Nere vid Öjesjöns strand finns ett vindskydd med eldplats där du kan grilla din korv.

Vid Hindåsgården startar ett antal motionsspår där både 5- och 10-kilometersslingan delvis går igenom Klippans naturreservat.

Skogssällskapet välkomnar besökare på innehavet inom ramen för allemansrätten och särskilda överenskommelser.

Utveckling

Normal skogsskötsel kommer att ligga på en relativt låg men jämn nivå under de närmaste åren. Förutom detta planeras åtgärder för att stärka naturvärdena kring gårdsmiljön på Högäset. Dessa åtgärder kommer att innebära friställning av större lövträd samt röjning av eventuell inväxande gran i lövskogsområdena.

Karta över fastigheten i Google Maps

Se en karta över fastigheten i helskärmsläge här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rasmus Wictorsson

Rasmus Wictorsson

Fakta om Härryda

  • Areal: 600 hektar, varav 500 hektar skogsmark.
  • Kommun: Härryda kommun
  • I Skogssällskapets ägo sedan:  runt 1940-talet.
  • Förvaltas av: Rasmus Wictorsson, +46 31 335 66 41,
    rasmus.wictorsson@skogssallskapet.se