Kärnebygd i Falkenberg

Kärnebygds såg och kvarn.

Kärnebygds såg och kvarn. Foto: Mattias Berglund

Orten Kärnebygd ligger öster om Ullared och där äger Skogssällskapet skog och en kulturskatt, Kärnebygds kvarn och såg.

Mjölnarens träskor.

Mjölnarens träskor. Foto: Mattias Berglund

Kortfakta om fastigheten

Skog

Skogen på Kärnebygd är i det närmaste helt grandominerad på relativt bördiga jordar. Åldersfördelningen är ganska jämn och skötseln är framförallt inriktad på virkesproduktion.

Naturvärden

​Naturvärdena på Kärnebygd är framförallt knutna till lövskogsbestånd i anslutning till de öppna markerna på fastigheten och i kantzonerna mot Kalvsjön.

För besökaren

På fastigheten Kärnebygd finns kulturhistoria i form av Kärnebygds kvarn och såg som är ett fint utflyktsmål, kanske ihop med ett besök på Ullared som ligger alldeles i närheten. Kvarnen ligger vid dammen mellan Tjärnesjön och Kalvsjön. Skogssällskapet har låtit renovera både kvarn och såg med stöd av länsstyrelsen och EU-medel. Kvarnen, sågen och området runt omkring sköts idag av en ideell förening, "Vänner av Kärnebygds kvarn och såg".  För mer info se Falkenbergs kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och www.ekomuseum.com. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skogssällskapet välkomnar besökare på innehavet inom ramen för allemansrätten och särskilda överenskommelser.

Utveckling

​När det gäller skogen på Kärnebygd kommer den framtida utvecklingen framförallt att ligga på att aktivt arbeta för öka virkesproduktionen genom att använda högförädlat plantmaterial vid föryngring.

Vi kommer också föra en fortsatt dialog med den ideella föreningen om att bibehålla besöksområdet kring kvarnen och sågen attraktivt .

Karta över fastigheten i Google Maps

Se en karta över fastigheten i helskärmsläge här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gustaf Sparrevik

Gustaf Sparrevik

Fakta om Kärnebygd

  • Areal: 220 hektar, varav ca 200 hektar skogsmark.
  • Kommun: Falkenberg
  • I Skogssällskapets ägo sedan: År 1968
  • Förvaltas av:
  • Förvaltas av: Gustaf Sparrevik, tel. 031-3356614, gustaf.sparrevik@skogssallskapet.se